Kategorie: Wszystkie | prasa | projekty
RSS
środa, 16 sierpnia 2017
nowa strona NOBO design!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową nobo-design.eu, gdzie prezentujemy zaktualizowane portfolio. Najnowsze informacje o naszych projektach znajdziecie natomiast na nowym blogu oraz naszym Facebooku. Zapraszamy! 

piątek, 21 listopada 2014
CO TO JEST ETNODESIGN?

Co to jest „etnodesign”? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwe. Dla etnografa, projektanta czy socjologa definicja etnodesignu będzie inna. Pojęcie to jest niezwykle szerokie i dotyka wielu obszarów jak sztuka, etnografia, tradycja. Chlelibyśmy przedstawić naszą próbę zobrazowania pojęcia „etnodesign”. Wykres powstał dla Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, organizatora warsztatów Etnoprojekt, których w pierwszej edycji byliśmy uczestnikami, a w kolejnych dwóch konsultantami. Pojęcie „etnodesign” opisaliśmy sześcioma słowami kluczami. Trzy (funkcja, technika i forma) dotyczą obszaru designu, natomiast trzy pozostałe (wartości, tożsamość oraz tradycja) dotyczą obszaru etnografii. Dla lepszego zrozumienia do każdego pojęcia przyporządkowaliśmy przykład etnodesignu, który powstał podczas warsztatów Etnoprojektu. Dokładne prezentacje wspominanych projektów znajdziecie na stronie http://etnoprojekt.pl/ w zakładce poprzednie edycje. POBIERZ WYKRES!piątek, 31 października 2014
BEE MOVEMENT

 

W czerwcu Greenpeace Polska zwróciło się do nas z prośbą o stworzenie znaku, który będzie markował rożne akcje Fundacji związane z ochroną pszczół. Projekt „Adoptuj pszczołę” czy budowa pszczeli hoteli to tylko niektóre z projektów fundacji w ramach „Bee movement”. Długo zastanawialiśmy się jaki motyw będzie najbardziej charakterystyczny dla wszystkich tych akcji Fundacji. Postawiliśmy na motyw serca zbudowanego z hexagonów. Więcej o projektach fundacji: http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/Chronimy-pszczoly/


wtorek, 04 czerwca 2013
polskie pomysły na muzeum wzornictwa

Historia polskiego muzealnictwa z dziedziny wzornictwa sięga połowy XIX wieku. Choć ciężko mówić wówczas jeszcze o wzornictwie w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, to właśnie wtedy na mapie Polski (wówczas wciąż jeszcze pod rozbiorami) zaczęły pojawiać się pierwsze Muzea Techniczno-Przemysłowe. Miały one na celu z jednej strony prowadzenie działalności muzealniczej, gromadzenie dorobku kulturalnego – z drugiej aktywność edukacyjną. Prowadzono przy nich, bowiem rozmaite warsztaty rzemieślnicze.

Jednym z pierwszych tego typu muzeum na ziemiach polskich było Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, powołane z inicjatywy Adriana Baranieckiego w 1868 roku. Muzeum powstało na wzór Muzeum w South Kenisington w Londynie, utworzonego po wystawie światowej w 1851 roku. Jego celem było podnieść rodzime rzemiosło i stworzyć podwaliny pod dalszy rozwój. Należy dodać, że było to wówczas jedyne muzeum w Krakowie (Czartoryscy postanowili udostępnić swoją kolekcję dopiero w 1876 roku). Krakowskie muzeum prowadziło liczne warsztaty rzemieślnicze i pełniło rolę szkoły artystycznej.

_czlonkowie_stowarzyszenia

Zbiory muzeum obejmowały obiekty rzemiosła artystycznego i użytkowego, zarówno polskiego jak i zagranicznego, wytwory polskiej i obcej sztuki ludowej. Posiadało także eksponaty z wypraw afrykańskich, syberyjskich Benedykta Dybowskiego oraz amerykańskich Konstantego Jelskiego. Muzeum skompletowało wspaniałą kolekcję artystycznego tkactwa, haftów i ceramiki, cenną kolekcję porcelany polskiej z Korca i Baranówki oraz fajansów z ziem polskich od XVII do XIX wieku. W 1912 zbiór muzealny obejmujący 20 działów szacowano na 30 tysięcy obiektów. Ogromna kolekcja została rozproszona po zamknięciu muzeum w 1951 roku. Część zbiorów przejęło Muzeum Narodowe w Krakowie, część krakowska Akademia Sztuk Pięknych.1

_gmach_muzeum_w_krkaowie


Obok krakowskiego muzeum bardzo prężną instytucją na ziemiach polskich w owym czasie było również Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Założone w 1875 roku prowadziło podobny program do krakowskiej instytucji. Dokumentowało historię polskiego przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Obok wystaw czasowych i stałych organizowało również zajęcia mające na celu popularyzowanie nauki i techniki. W 1939 roku, w wyniku działań wojennych, muzeum uległo zniszczeniu wraz z ponad 10 000 eksponatów.2

Muzeum_Przemyslu_i_Rolnictwa_w_Warszawie

Od 1892 roku działa w Warszawie również Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. W 1929 roku także w Warszawie powstaje Muzeum Techniki. W 1929 roku zostaje przemianowane na Muzeum Techniki i Przemysłu. Niezwykle ciekawe zbiory muzeum niestety ulęgają rozproszeniu, a ono samo zostaje zamknięte w wyniku II wojny światowej.3

_Muzeum_Rzemiosl_i_Sztuki_Stosowanej

W powojennej czasach niezwykle ważną postacią dla kolekcjonerstwa polskiego wzornictwa jest Wanda Telakowska, pomysłodawczyni oraz wieloletnia dyrektorka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Wanda Telakowska od 1946 roku postanowiła kolekcjonować polskie projekty – zarówno produkty wdrożone, prototypy jak i same szkice projektów. Telakowskiej udało się zgromadzić najbardziej oryginalne projekty z końca lat 50. i pierwszej połowy lat 60.: tkaniny, meble, lampy, szkło, ceramikę. Gdy 1968 r. Telakowską zmuszono do ustąpienia ze stanowiska wicedyrektora Instytutu, doprowadziła jeszcze do tego, że zbiory przekazano Muzeum Narodowemu w Warszawie. Motywacje były oczywiste: w zacnym muzealnym otoczeniu kolekcja będzie lepiej chroniona, fachowo konserwowana, naukowo opracowywana i okazale eksponowana. A przy okazji, dzięki szlachetnej metce, zyska na znaczeniu.4


wanda_telakowska

W 1979 roku przy Muzeum Narodowym powstał Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego. To właśnie tu trafiła kolekcja Telakowskiej, wciąż powiększana – z jednej strony o najciekawsze obiekty sprzed drugiej wojny światowej, z drugiej o najbardziej wartościowe obiekty ostatnich kilku dziesięcioleci. Licząca obecnie ponad 24 tyś. obiektów kolekcją zdeponowana jest w magazynach pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim pod Warszawą.

O schowanych zbiorach Muzeum Narodowego zaczęto głośno mówić po wystawie Design czasów zimnej wojny w Victoria&Albert Museum oraz  Chcemy być nowocześni  w Muzeum Narodowym w Warszawie. Środowisko miłośników polskiego wzornictwa zaczęło mówić o potrzebie utworzenia stałej ekspozycji polskiego wzornictwa. Na stworzenie muzeum potrzebne jest jednak 3 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Muzeum Narodowe tymczasem boryka się zarówno z problemami finansowymi jak i brakiem wolnej przestrzeni wystawienniczej. Utworzeniem muzeum designu nie jest zainteresowany również Minister Kultury. W wywiadzie Tomasza Urzykowskigo Bogdan Zdrojewski, na pytanie o muzeum odpowiedział: „Czy nie mamy za dużo muzeów?”.5 W akcję nagłośnienia problemu coraz bardziej angażują się projektanci.6


Przypisy:

1Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie, wikipedia.org

Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Przemys%C5%82u_Artystycznego_w_Krakowie

2Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, wikipedia.org

Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Przemys%C5%82u_i_Rolnictwa_w_Warszawie

3Muzeum Techniki w Warszawie, wikipedia.org

Protokół dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Techniki_w_Warszawie

4Piotr Sarzyński, Niepospolite rzeczy pospolite, „Polityka” nr 5 (2690), 31.01.2009, s. 56-58

5Wywiad Tomasza Urzykowskigo z Bogdanem Zdrojewskim, gazeta.pl

Protokół dostępu: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/2029020,34889,9547719.html

6Profil „Muzeum Designu w Warszawie” na facebooku: http://www.facebook.

com/group.php?gid=368697361694

 

Źródła ilustracji:

il.1 Pracownicy Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

fot. arch., zbiory Urszuli i Tadeusza Witkiewiczów, przedruk z publikacji

„Warsztaty Krakowskie 1913-1926”, pod red. Marii Dziedzic, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, 2009

il.2 Gmach Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Muzeum_Techniczno-Przemys%C5%82owe,_Krak%C3%B3w.JPG

il.3 Gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_Muzeum_Przemyslu_i_Rolnictwa.jpg&filetimestamp=20080409121120

il.4 Projekt gmachu Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej

Architektura i Budownictwo. Miesiecznik ilustrowany, nr 7, rocznik 1930

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1325/05arbud30_nr_7.pdf

il.5 Wanda Telakowska

http://platerki-wspomnienia.blogspot.com/2011/02/wanda-telakowska-1095-1985-tworczyni.html

il.6-8 Zbiory Ośrodka Wzornictwa Przemysłowego w Otwocku Wielkim

http://bi.gazeta.pl/im/7/7657/z7657437X,Zbiory-Osrodka-Wzornictwa-Nowoczesnego--w-Otwocku.jpg, Fot. Arkadiusz Scichocki / Agencja Gazeta

http://bi.gazeta.pl/im/0/7657/z7657430X,Zbiory-Osrodka-Wzornictwa-Nowoczesnego--w-Otwocku.jpg, Fot. Arkadiusz Scichocki / Agencja Gazeta

http://bi.gazeta.pl/im/2/7657/z7657432X,Zbiory-Osrodka-Wzornictwa-Nowoczesnego--w-Otwocku.jpg, Fot. Arkadiusz Scichocki / Agencja Gazetaczwartek, 16 maja 2013
co to jest polskie wzornictwo?

co_to_jest_polskie_wzornictwo

Przed podjęciem próby stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa konieczne jest odpowiedzenie na pytanie – jak postrzegać polskie wzornictwo i jak je klasyfikować.

Mówiąc o historii polskiego wzornictwa nie sposób oderwać go od kontekstu – społecznego, politycznego i kulturowego. Poplątana i niełatwa polska historia odbiła bowiem swoje piętno na naszym rodzimym projektowaniu. Działa to również w drugą stronę. W końcu przedmioty, które nas otaczają, kształtują nasze życie, wpływają także na bieg historii.

Definicja „polskiego wzornictwa”, jego klasyfikacja jest niezwykle trudna. Czego dotyczy bowiem określenie „polskie wzornictwo”? Czy podobnie jak w przypadku skandynawskiego czy włoskiego wzornictwa możemy mówić o charakterystycznym polskim stylu?

W publikacji „O!to design” dr Józef A.Mrozek pisze:

"Pamiętajmy jednak, że jest ono (pojęcie „polskie wzornictwo” – przyp. autora) do pewnego stopnia mylące, bowiem sugeruje, że istnieje pewien zespół cech wspólnych dla większości powstałych u nas projektów, odróżniający je od tych pochodzących z innych krajów oraz, co również istotne jest postrzegany w ten sposób także z zewnątrz. Tak jednak nie jest. W przeciwieństwie do używanych na całym świecie podobnych określeń odnoszących się do designu skandynawskiego lub włoskiego, termin „polskie wzornictwo” nie jest rozpoznawalny poza Polską, podobnie jak pojęcia „wzornictwo litewskie” czy „francuskie”, które też nie funkcjonują w obiegu międzynarodowym. Ściśle rzecz ujmując, hasło „polskie wzornictwo” powinno się odnosić tylko do tych projektów, które powstały w  ramach kierunków z założenia „narodowych”, jak np. style zakopiański i dworkowy, ludowe inspiracje w programie Wandy Telakwoskiej czy dzisiejszy tzw. Etno-dizajn."

Według dr Mrozka pojęcie „polskie wzornictwo” należy identyfikować ściśle ze źródłem, z którego wywodzi się polska myśl projektowa – czyli Ruchem Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł z przełomu XIX i XX wieku, ruchem poszukiwania stylu narodowego w oparciu o tradycję ludową. Choć powyższy pogląd wydaję się bardzo rozsądny, czy możemy jednak wprowadzać aż tak określoną selekcję? Co z wybitnymi osobistościami, takimi jak chociaż Roman Modzelewski, którzy nie poszukiwali inspiracji w sztuce ludowej, znacznie bliżej im było do zachodnich projektantów zauroczonych nowymi technologiami? Czy ich dorobek nie jest również częścią naszego rodowitego projektowania – polskiego wzornictwa?

Dr Mrozek zauważa, że w międzynarodowym słowniku nie funkcjonuje określenie „polskie wzornictwo” w podobnym charakterze jak choćby „polska szkoła plakatu”. Patrząc jednak na zawiłą polską historię nie było możliwości, aby owo określenie mogło zaistnieć. Gdy polskie wzornictwo zaczęło się kształtować, Polska wciąż tkwiła pod zaborami. Gdy już odzyskała niepodległość rodzima sztuka użytkowa szybko zaczęła budzić zainteresowanie zachodnich sąsiadów. Wspomnieć tu wystarczy sukces polskiej ekspozycji na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku. Pasmo sukcesów zakończył wybuch II wojny światowej. Powojenna rzeczywistość nie sprzyjała rozwojowi rodzimego projektowania. Choć prężnie działał Instytut Wzornictwa Przemysłowego, to opracowywane w nim projekty, często znakomite, rzadko wchodziły do masowej produkcji, brakowało dobrych surowców, nowoczesnej technologii, a izolacja od zachodu nie dawała możliwości na promowanie polskiej myśli projektowej. Jednak polski dorobek tego okresu jest dziś na nowo odkrywany i zachwyca naszych sąsiadów. Najlepszym tego przykładem była wystawa „Cold War Modern” w londyńskim Victoria and Albert Museum.

Uważam, że właściwsze przy tworzeniu definicji „polskiego wzornictwa” jest skupienie się na cechach, a nie genezie. Co wyróżnia polskie wzornictwo? Tradycyjną cechą jest jego demokratyzm, czyli założenie szerokiej dostępności, niezależnie od zasobności portfela. Na pewno nie można zapomnieć o funkcjonalności, która przyświecała wielu pokoleniom wybitnych polskich projektantów. Dzisiejszy polski design idzie jednak w nowym kierunku – wyróżnia go kreacyjność, inspirowana zarówno tradycją, jak i nowymi materiałami i technologiami, oryginalny proces tworzenia – design bliższy sztuce niż projektowaniu przemysłowemu w tradycyjnym jego znaczeniu.

Pojęcie „polskiego wzornictwa” wciąż ewoluuje, tak jak nasze rodzime projektowanie. Dziś ma ono swoje 5 minut na arenie międzynarodowej. Czy zaistnieje w świadomości naszych sąsiadów jako indywidualny wkład w globalny design czas pokaże.

Przyłącz się do inicjatywy stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa! Polub nas na facebooku!

 

 

 

 

 czwartek, 02 maja 2013
muzeum od kuchni, czyli o budowie projektu graficznego

grid_wirtualne_muzeum_polskiego_wzornictwa

Projekt graficzny strony internetowej muzeum powstał w oparciu o siatkę zbudowaną z dwóch modułów: a i A, gdzie a to 1/9 A.

W oparciu o siatkę został wykreślony logotyp muzeum. Logo to prosty znak składający się z dwóch liter „m” i „w” zamkniętych w kole. Są to inicjały od słów „muzeum wzornictwa”. Logo przywołuje na myśl stemple muzealne, którymi niegdyś pieczętowało się zbiory. Funkcjonuje w dwóch wersjach achromatycznych – podstawowej i w kontrze.

wmpw_2.

W oparciu o tę samą siatkę zbudowane zostało 7 piktogramów do danych dziedzin projektowych. Grubość użytej linii to wymiar a. Wprowadzone łuki zostały wykreślone na kole o wymiarach 1,5 a. Każdy z piktogramów prezentowany jest bez wypełnienia oraz „en face”.

piktogramy_budowa_wirtulane_mzueum_polskiego_wzornictwa

Siatka z kwadratów o boku a i A posłużyła do przygotowania gridu samej strony internetowej. Pole robocze składa się z dwóch pól ograniczonych trzema liniami. U góry o grubości a oraz w środku i na dole o grubości włosowej. Podział ten dominuje przez wszystkie podstrony z wyjątkiem intro do danego okresu i „Poznaj historię”.

/grid_strony_wirtualne_muzeum_polskiego_wzornictwa

W lewym górnym rogu stałym elementem jest logo muzeum w kontrze oraz pasek nawigacji. W prawym górnym rogu z kolei wersje językowe. Wszystkie wielkości pism oraz interlinie zostały opisane na siatce.

Przyłącz się do inicjatywy stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa! Polub nas na facebooku!czwartek, 25 kwietnia 2013
jak klasyfikować, czyli podział na dziedziny

kategorie_muzeum_wzornictwa_nobo_1

Kolejnym problemem, z którym należało się zmierzyć podczas realizacji projektu, było określenie dziedzin projektowych, jakie będzie obejmowało muzeum. I w tym przypadku nie ma jednoznacznej odpowiedzi, funkcjonują (m.in. w różnych opracowaniach, konkursach) odmienne nazwy i podziały. Na samym początku pojawiły się wątpliwości, czy muzeum polskiego wzornictwa obok produktu powinno obejmować również grafikę projektową. Ostatecznie postanowiłem się skupić na obiektach 3D, oczywiście nie wykluczając w przyszłości, przy dalszym rozwoju projektu, rozszerzenia strony również o projektowanie z zakresu 2D. Dziedziny projektowe ograniczyłem do siedmiu kategorii: oświetlenie, AGD, meble, szkło i ceramika, RTV, transport oraz akcesoria. Oczywiście jest to tylko wybrana część z całej działki, jaką jest wzornictwo, brakuje chociażby kategorii dla projektów specjalistycznych, np. dla przemysłu. Na tym etapie prac podział wydaje się jednak wystarczający. Do każdej z dziedzin został zaprojektowany osobny piktogram:

kategorie_muzeum_wzornictwa_nobo_2

Przyłącz się do inicjatywy stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa!

wtorek, 16 kwietnia 2013
jak klasyfikować, czyli podział czasowy

Pierwsze problemy z realizacją projektu pojawiły się już na samym początku, kiedy rodziła się koncepcja struktury muzeum. Pojawiło się zasadnicze pytanie: jak chronologicznie możemy podzielić historię polskiego wzornictwa? Jak się okazało, nie ma jednego dobrego rozwiązania, a stanowiska w tej kwestii są różne. Podział, który został zastosowany w muzeum, jest jedynie propozycją wynikającą z własnych obserwacji i studiów. Po przeanalizowaniu licznych opracowań (bibliografia) i rozmowach z historykami wzornictwa postanowiłem podzielić historię polskiego wzornictwa na pięć okresów:


1

DO 1918 ROKU

Pierwszy okres obejmuje historię polskiego wzornictwa do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Polska sztuka stosowana przełomu XIX i XX wieku to wyraz ogólnoeuropejskich idei odrodzenia rzemiosła zrodzonych w połowie XIX stulecia w Anglii. Dochodzące na polskie ziemie idee Johna Ruskina i Williama Morrisa służyły wówczas nie tylko kształtowaniu związków między twórczością artystyczną, a wytwarzaniem przedmiotów użytkowych, lecz również obronie tożsamości narodowej w społeczeństwie pozbawionym od kilku pokoleń możliwości swobodnego kształtowania własnej kultury. Polscy twórcy, podobnie jak w wielu innych krajach, podejmowali próby stworzenia stylu narodowego, co często wiązało się z ruchami niepodległościowymi. Szukając własnej odrębności czerpali z doświadczeń sztuki ludowej, przeciwstawiając się w ten sposób obcym wpływom ideowym i artystycznym.


2

1918-1944

Drugi okres obejmuje dwudziestolecie międzywojenne oraz lata II wojny światowej. Był to czas dla polskiej sztuki użytkowej obfitujący w doniosłe wydarzenia i ożywione spory artystyczne. To czas ścierania się dwóch trendów. Z jednej strony styl art déco, czerpiący głównie z secesji, ruchu Arts and Craft, ale także ze sztuki ludowej, reprezentowany przez Spółdzielnię Artystów ŁAD. Z drugiej strony racjonalizm i funkcjonalizm – głoszony między innymi przez ugrupowanie Praesens – zainteresowany kształtowaniem produkcji przemysłowej w stylu międzynarodowym. Mimo pozorów antagonizmów, nie wykluczały się wzajemnie, lecz składały na wielopłaszczyznowy obraz ówczesnego wzornictwa.

 

3

1945-1969

Trzeci okres obejmuje drugą połowę lat 40. oraz lata 50. i 60. Jest to szczególny okres w polskim wzornictwie. To czas politycznej odwilży, która umożliwiła sztuce uwolnienie się spod doktryny realizmu socjalistycznego. Entuzjazm artystów nowej epoki wyraził się w fascynacji kolorem, formami organicznymi lub abstrakcją geometryczną. Czerpali oni z surrealizmu, inspirowali się twórczością takich twórców jak Paul Klee, Hans Arp, czy Jackson Pollock. Artystyczne manifestacje szły w parze z eksperymentami technologicznymi, tworząc estetykę nowoczesności. W tym czasie też rozpoczął się proces kształtowania zawodu projektanta i definiowania wzornictwa jako odrębnej dziedziny plastyki. To od tamtego okresu projektanci zaczęli być postrzegani jako artyści, a nie tylko rzemieślnicy, a wzornictwo przemysłowe wyrosło na znaczącą i cenioną dziedzinę sztuki.

 

4

1970-1989

Czwarty okres obejmuje lata 70. i 80. To czas, który wykazały niewydolność systemu polityczno-gospodarczego w Polsce. Kryzys gospodarczy i niestabilna sytuacja polityczna wyraźnie odbiły się na polskim wzornictwie. To czas szczególnie trudny dla projektantów pozbawionych perspektyw w zawodzie. Brak produkcji, likwidacja ośrodków wzorniczych, pogłębiający się dystans technologiczny między Polską a Zachodem. Wielu projektantów zmieniło wówczas zawód, inni emigrowali. Mimo że w tych ciężkich czasach nie zabrakło miejsca na ciekawe projekty, które śmiało mogły rywalizować z zachodnimi, to najczęściej pozostały one tylko prototypami. Ogromny potencjał ówczesnych projektantów został nieodwracalnie zmarnowany.

 

5

PO 1989 ROKU

Ostatni okres obejmuje polskie projektowanie po 1989 roku. Nowa sytuacja polityczno-gospodarcza, jaka nastąpiła po transformacji ustrojowej miała ogromny wpływ również na polskie wzornictwo. Szczególnie wykorzystało to młode pokolenie projektantów, którzy zaczęli promować polskie projektowanie za granicą. Dzięki nim polski design jest coraz lepiej dostrzegany w Europie. Mamy wielu twórców młodego pokolenia, których ciekawe, nowatorskie propozycje powoli zaczynają być wdrażane do produkcji. Coraz więcej firm i projektantów zdaje sobie sprawę, że dobry, oryginalny design jest niezbędny by osiągnąć rynkowy sukces.

Przyłącz się do inicjatywy stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa!czwartek, 11 kwietnia 2013
Wirtualne muzeum – przyszłość muzealnictwa

wirtualne_muzealnictwo_nobo_design

Internet w dzisiejszych czasach staje się coraz ważniejszym kanałem przepływu informacji i otwiera nowe możliwości popularyzacji wiedzy i promowania dziedzictwa narodowego. Jest to ogromna szansa dla wielu instytucji kultury, w tym także muzeów. To właśnie internet staje się nowym szczególnym narzędziem nadającym ich działalności nowy wymiar. Postęp technologiczny powoduje, że komputery w powiązaniu z internetem tworzą drugi, bardziej dostępny dla wszystkich świat. Wirtualne muzea otwierają przed swoimi użytkownikami nieograniczone możliwości. Największa ich zaletą to łatwy dostęp. Wystarczy komputer i połączenie z internetem. Jest to ogromne ułatwienie szczególnie dla osób niepełnosprawnych, mających problem z poruszaniem się.

Kolejne, co wyróżnia wirtualne muzeum od realnego to brak problemu ograniczonej przestrzeni. Wirtualne muza dają możliwość prezentacji nieograniczonej liczny zbiorów. W ten sposób dotychczas zamknięte bezpiecznie w magazynach prace, na które nie ma miejsca na stałej ekspozycji mogą ujrzeć światło dzienne.

W wirtualnym świecie zmienia się również sama prezentacja danego obiektu oraz sposób zwiedzania. Nowe multimedia pozwalają na prezentację danego obiektu w szerszym kontekście – wzbogacając go o tło historyczne, dźwiękowe, etnograficzne itp. Nowoczesne metody digitalizacji oraz obrazowania wykorzystywane w wirtualnych muzeach pozwalają na jeszcze bliższe poznanie prezentowanego obiektu. Możemy przybliżać, obracać bez obawy o ich zniszczenie czy naruszenie muzealnej etykiety. W Google Art Project możemy oglądać Mona Lisę z takiej odległości, o której moglibyśmy tylko pomarzyć stojąc przed nią w Luwrze. Wciąż rozwijająca się dynamicznie technologia cyfrowa pozwala nam na coraz więcej. I tak możemy oglądać panoramy 360 stopni z wrażeniem perspektywy, możemy sterować wyświetlanym obrazem, przyglądać się obiektowi w zapisie 3D.

Przemieszczając się po wirtualnych „salach” muzeum użytkownik nie musi już kierować się wyznaczoną trasą. Wirtualne muzeum daje możliwość kreowania swojego spaceru według uznania. Każda osoba może skupić swoją uwagę na tym, co go w danym momencie szczególnie interesuje bez straty czasu. Co więcej, coraz częściej wirtualne muzea dają możliwość użytkownikowi tworzenia własnych zbiorów muzealnych na nowo sklasyfikowanych.

Wirtualne muzea stają się multimedialnymi centrami wiedzy. Po przez swoje możliwości stają się atrakcyjną formą edukacji. Jest to ogromna szansa dla nauczycieli i rodziców na nowy sposób zwiedzania muzeów i przekazywania wiedzy, bez wkładania na nogi tradycyjnych kapci. Dzięki wirtualnej rzeczywistości dzieci mogą zapoznać się z daną ekspozycją bez potrzeby wyjazdu, opłat za dojazd i wstęp co jest częstym problem w polskich szkołach. Wirtualne ekspozycje mogą zostać wzbogacone o ciekawe prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne i dydaktyczne. Wirtulane muzea dają także możliwość tworzenia interaktywnych quizów, gier i zabaw zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Tego typu rozwiązania mogą stać się impulsem do odwiedzenia realnego muzeum, lub w przypadku osoby, która już w nim była, na rozwijanie swojej wiedzy na dany temat.

Niezwykle ważnym aspektem tworzenia wirtualnych muzeów jest wspólna interakcja miedzy serwisem a jego użytkownikami. W świecie komunikacji cyfrowej tego typu zależności są niezbędne. Rozwój technologii Web 2.0 pozwala na zaangażowanie w proces tworzenia muzeum społeczności internetowej, jego użytkowników nadając im tym samym rolę współtwórców serwisu.

Wirtualne muzeum nigdy zapewne nie odda specyficznej atmosfery tradycyjnego muzeum i obcowania z rzeczywistym obiektem. Niewątpliwe otwiera jednak nowe możliwości a perspektywy stojące przed tą dość nową dziedziną muzealnictwa są ogromne.

Przyłącz się do inicjatywy stworzenia Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa!środa, 10 kwietnia 2013
projekt muzeum nagrodzony!

graduationprojectsplakat20130201459x600

Projekt Wirtualnego Muzeum Polskiego Wzornictwa został nagrodzony w międzynarodowym przeglądzie projektów dyplomowych Graduation Projects 2012. Graduation Project to coroczny przegląd najlepszych dyplomów projektowych (magisterskich i licencjackich) z Polski, Czech i Słowacji, organizowany przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz magazyny 2+3d, TYPO oraz Designum. Nagrodzone projekty można oglądnąć na wystawie w Galerii Czechdesign w Pradze (do 13 maja), następnie podczas DMY International Design Festival w Berlinie ( 5–9 czerwca ) lub na stronie konkursu: http://graduationprojects.eu 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7